جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کنار دریا

وسایل ضروری و مهم برای رفتن به ساحل دریا

وسایل ضروری و مهم برای رفتن به ساحل دریا

و تمام اجزای ست شنا را داخل آن بگذارید. می‌توانید یک یا دو دست مایو داخل این کیف بگذارید، گوش‌گیر و عینکتان را داخلش قرار دهید و در نهایت کلاه شنا را به آن اضافه کنید. ممکن است فکر کنید کنار دریا به همراه داشتن یک دست مایو کافی است؛ اما به زمانی فکر کنید که قرار است سری به یک استخر هم بزنید؛ آنجاست که این وسایل به کارتان...