جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کم آبی در طول پرواز

اتفاقاتی که زمان پرواز برای بدن می افتد

اتفاقاتی که زمان پرواز برای بدن می افتد

از آنجایی که بدن انسان برای پرواز طراحی نشده و انسان توانسته با اختراع هواپیما به این آرزو دست پیدا کند ناگزیر زمانی که پرواز می کنید فشار و عوامل دیگر باعث به…