جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کمیسیون

اشغال کمتر از ۵۰ درصد هتل‌های کشور در نوروز

اشغال کمتر از ۵۰ درصد هتل‌های کشور در نوروز

برای مسافران دیگر نداشته باشیم. در آن صورت می‌توان از ظرفیت نهادهای دیگر استفاده کرد.» وی افزود: «بسیار خوب است که سازمان میراث‌فرهنگی به وزارتخانه تبدیل شود، به همین دلیل به‌عنوان تشکل جامعه هتلداران کشور رایزنی با نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مختلف را پیرامون این طرح آغاز کرده‌ایم و می‌خواهیم کمک کنند تا ساختار فعلی این سازمان به وزارتخانه تغییر پیدا کند.» ...

۸ چالش گردشگری ایران از منظر کمیسیون گردشگری اتاق تهران

۸ چالش گردشگری ایران از منظر کمیسیون گردشگری اتاق تهران

کمیسیون گردشگری اتاق تهران، پیشنهادها و راهکارهای خود برای بهبود وضعیت گردشگری کشور را کتبا برای رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری ارسال خواهد کرد. این خبر را محسن مهرعلیزاده رئیس این کمیسیون در نشست بیست و هفتم آن اعلام کرد و گفت: «براساس توصیه نایب رئیس اتاق تهران، کمیسیون گردشگری باید آن دسته از پیشنهادهایی را که در جلسه با رئیس سازمان گردشگری مطرح شد و در کوتاه‌مدت ن...