جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کمیسیون استاندارد

تدوین آیین‌نامه‌های انضباطی برای مقابله با تخلفات نوروزی

تدوین آیین‌نامه‌های انضباطی برای مقابله با تخلفات نوروزی

الزامی و قابل رعایت برای آژانس‌های مسافرتی، مسافر و تشکل‌ها در آن مشخص شده، ضمن آنکه نحوه برخورد به فراخور تخلف نیز تعیین شده است.» وی درباره نظارت بر هتل‌ها و مراکز پذیرایی و اقامتی بین‌راهی نیز گفت: «هر هفته کمیسیون استانداردسازی هتل‌ها و مراکز اقامتی تشکیل می‌شود که همراستا با آن عاملان تطبیق استاندارد در حال بررسی وضعیت مراکز اقامتی هستند. پیش از نوروز بازدیدهای سرزده نیز آغاز شده...