جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کمیته گردشگری اکو

نشست هیات امنای صندوق توسعه گردشگری اکو در تهران برگزار می شود

نشست هیات امنای صندوق توسعه گردشگری اکو در تهران برگزار می شود

های خود به عضویت این صندوق درآیند. در همین راستا افغانستان نیز متعهد شده تا مبلغ 20 هزار دلار به این صندوق واریز کند. مدیرکل دفتر امور بین الملل تصریح کرد: از دیگر مباحث مطرح شده در کمیته گردشگری اکو، پیشنهاد دفتر امور بین الملل سازمان مبنی بر برگزاری نمایشگاه های دوره ای و سالیانه گردشگری و صنایع دستی اکو بود که با استقبال همه اعضا مواجه...