جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کمیته سرویس بهداشتی

کمیته‌ای برای « سرویس بهداشتی »

کمیته‌ای برای « سرویس بهداشتی »

بیش از پنج سال از نخستین‌باری که حل معضل سرویس‌های بهداشتی، مهم‌ترین برنامه‌ی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد، می‌گذرد؛ اما از آن زمان تا به حال، سرویس‌های بهداشتی همچنان معضل بزرگی برای…