جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کمیته جهانی

تشکیل کمیته جهانی اخلاق گردشگری

تشکیل کمیته جهانی اخلاق گردشگری

کمیته برگزار شد. این کمیته به ریاست پاسکال لامی (دبیر کل پیشین سازمان تجارت جهانی) برای نخستین بار پس از شکل گیری در آگوست 2013 تشکیل جلسه داد. پاسکال لامی گفت:" قرار نیست کمیته جهانی اخلاق گردشگری موضوعات اقتصادی و سیاسی عمده و اصلی را در سطح جهانی حل کند، بلکه این کمیته ابزاری کار آمد برای تفسیر محدوده ای به نام اخلاق...