جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کمیته تبلیغات

شیوه اطلاع رسانی و ارائه آمار در سفرهای نوروزی ۹۳ تغییر می کند

شیوه اطلاع رسانی و ارائه آمار در سفرهای نوروزی ۹۳ تغییر می کند

یابند. رحمانی موحد درادامه صحبت های خود با تشریح چگونگی تصویب و تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر یادآور شد: این ستاد بر اساس مصوبه هیات دولت تشکیل و درحال حاضر دارای شش کمیته تخصصی است که کمیته تبلیغات، اطلاع رسانی و آمار، کمیته نظارت بر تاسیسات گردشگری و رسیدگی به شکایات، کمیته هماهنگی بین دستگاه های عضو، کمیته هماهنگی امور استان ها، کمیته فرهنگ سازی و...