جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کمک های اولیه

راهنمای کاربردی کمپینگ (خونریزی )

راهنمای کاربردی کمپینگ (خونریزی )

شود . زیرا به طور کامل مانع از عبور خون می شود و در صورتی که باز نشود در مودت کوتاهی می تواند باعث مرگ عضو مربوطه شود . نقاط فشار در صورتی که در جعبه کمک های اولیه شما چیزی به اسم تورنیکت و یا شبیه به آن وجود ندارد , اصلا نگران نباشید . با کمک پارچه محکمی و یک تکه چوب می توانید...

راهنمای کاربردی کمپینگ ( سرمازدگی )

راهنمای کاربردی کمپینگ ( سرمازدگی )

دانیم سرما چیست , اما واقعا نمی دانیم . اصلا نمی توان تصور کرد که سرمای زیر منفی 30 درجه با لباس های خیس چه معنایی دارد! لازم است بدانید سرما چیست و چه بلایی سر انسان می آورد و کمک های اولیه در مقابله با آن چیست . لرز اولین واکنش دفاعی بدن برای گرم کردن خود است و بدن بطور خودکار سعی می کند تا با افزایش...