جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کمپین بزرگ جهانی

کمپین جهانی ؛ « ایران را باید دید »

کمپین جهانی ؛ « ایران را باید دید »

کمپین بزرگ جهانی برای سفر به ایران در ژنو / ایران را باید دید» منتشر شد آمده است: ایجاد کننده کمپین بزرگ گردشگری جهانی ایران در توییتر به آدرس MustSeeIran# در گفت وگویی اختصاصی با روزنامه همشهری به چگونگی ایجاد این کمپین بزرگ گردشگری شبکه اجتماعی توییتر اشاره می کند.علی عراقچی در گفت وگوی خود با صفحه زیست بوم این روزنامه می گوید که کمپین« ایران را باید دید» مانند کودک اوست و او اجازه نخواهد...