جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کمبود موزه کودک در ایران

طراحی موزه کودک

طراحی موزه کودک

کودک امروز، به‌ دلیل‌ رهایی‌ از سنت‌های‌ پیشین‌، راحت‌تر از انسان‌ بالغ‌ می‌تواند خود را با تازه‌های ‌معماری‌ و شهرسازی‌ معاصر تطبیق‌ دهد. طرح موزه کودکان توسط گروه معماری “ثمرسازان” ارائه شده است….