جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کمبودهای الموت

الموت و کمبودهایی که باید دیده شوند

الموت و کمبودهایی که باید دیده شوند

قزوین – ایرنا – منطقه الموت قزوین با وجود ظرفیت های بالا در حوزه گردشگری و کشاورزی با کمبودهای اساسی از جمله در حوزه های زیرساختی مانند راه برخوردار است که نیازمند دیده…