جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کماچ سن کرمان

کماچ سن کرمان

کماچ سن کرمان

استان کرمان, کرمان

کماج سهِن نوعی شیرینی مخصوص استان کرمان می‌باشد. در این شیرنی از آردی مثل آرد سمنو برای خمیر استفاده می‌شود. در میان لایه‌های خمیر قبل از گذاشتن در فر خرما با مغز گردو،…