جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلیچه

کلیچه

کلیچه

استان خوزستان, خرمشهر

سوهان و گز و نان برنجی و ... به مراتب بهتر است به نحوی که برخی از گردشگران پس از یکبار مصرف این محصول خوشمزه مشتری همیشگی آن می شوند. این سوغات کمتر شناخته شده به زبان محلی"کلیچه" نام دارد و در سایر شهرها به کلوچه خرمایی معروف است،هرچند این محصول در برخی شهرهای دیگر خوزستان نیز تولید می شود ولی پیرمردها و پیرزن های خرمشهر معتقدند...