جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلیسا و مسجد کنارهم در ایران

کلیسا و مسجد دیوار به دیوار هم آبادان

کلیسا و مسجد دیوار به دیوار هم آبادان

استان خوزستان, آبادان

کلیسا و مسجد دیوار به دیوار هم آبادان یکی از جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی جنوب خوزستان است. که جلوه‌ای بارز از احترام متقابل پیروان ادیان الهی را به تصویر کشیده است. کلیسای…