جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلیسای پنتی کاستی آشوری

کلیسای پنتی کاستی آشوری

کلیسای پنتی کاستی آشوری

استان تهران, تهران

این کلیسا در سال ۱۹۵۵ م به دستور کشیش (تور ما ناصری) بنا شد. وجه تسمیه این کلیسا به این گونه است: پنطی کاست عبدی از اعیاد یهود و به زبان عبری به…