جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلیسای هاکوپ مقدس اصفهان

کلیسای هاکوپ مقدس

کلیسای هاکوپ مقدس

استان اصفهان, اصفهان

مجموعه کلیسای مریم و هاکوپ مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، محله جلفا، خیابان نظر شرقی، میدان بزرگ واقع شده و در حال حاضر خیابان توحید از مجاور آن عبور میکند….