جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلیسای نسطوریان خارک

کلیسای نسطوریان

کلیسای نسطوریان

استان بوشهر, خارک

کلیسای نسطوریان ساسانی است به گمان باستان شناسان یگانه کلیسای باقی مانده از این دوران است که می توان آنرا نماد بارز تعلق خلیج فارس به ایران و ایرانی دانست. بقایای بجای مانده…