جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلیسای سورپ سرکیس

کلیسای سورپ سرکیس

کلیسای سورپ سرکیس

استان آذربایجان غربی, ارومیه

تاریخی منطقه تهیه دیده بودند، به نام این کلیسا، تاریخ احتمالی ساخت، نوع پوشش سقف و وضعیت کنونی آن نیز اشاره کردهاند. مدارک مرسوم این کلیسا تا کنون منتشر نشده است. توصیف کلی بنا کلیسای سورپ سرکیس سپورغان مشتمل بر تالاری است منفرد و مستطیل شکل به مساحت حدود 163مترمربع در گوشۀ جنوب غربی حیاطی که شکل هندسی منظمی ندارد. در دو ضلع شمالی...

کلیسای سورپ سرکیس

کلیسای سورپ سرکیس

استان آذربایجان غربی, خوی

کلیسای سوُرُپ سرکیس در شمال غربی شهر خوی در میدان قمسال (کشاورز) و محله قدیمی امامزاده واقع شده است. در برخی نوشته‌های موجود، تاریخ بنای کلیسای خوی به سده نهم و در برخی…