جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلیسای سورسور

کلیسای سورسور

کلیسای سورسور

استان آذربایجان غربی, چالدران

آدرس : آذر بایجان غربی-شهرستان چالدران-روستای بارون کلیسای مریم مقدس یا سور سور که به نام «کلیسای زور زور» نیز معروف است در کنار سد بارون در ۲۰ کیلومتری ماکو در روستایی به…