جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلیسای سنت استپانوس کجاست

کلیسای سنت استپانوس تجلی وحدت ایرانیان

کلیسای سنت استپانوس تجلی وحدت ایرانیان

آذربایجان با تاریخ افزون بر هفت هزار سال سرزمین عجایب و مملو از آثار و ابنیه های مختلف تاریخی است، کلیسای سنت استپانوس به عنوان یکی از یادگارهای حواریون حضرت مسیح در جهان…