جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلیسای حضرت مریم

کلیسای حضرت مریم دیگاله

کلیسای حضرت مریم دیگاله

استان آذربایجان غربی, ارومیه

کلیسای حضرت مریم دیگاله در روستای دیگاله در حدود سه کیلومتری شمال شرق ارومیه واقع شده است. در حال حاضر، این روستا به دلیل گسترش وسعت شهر ارومیه در بافت شهری قرار گرفته و به نام خیابان گلستان شناخته میشود. در این روستا، سه کلیسا ساخته شده که یکی از آنها به مسیحیان آشوری تعلق دارد و به نام کلیسای حضرت مریم شناخته میشود.دو کلیسای دیگر به ارمنیان تعلق دارد که یکی از آنها به کلی ویران شده و تن...

انتخاب مسیرهای گردشگری در دمای صفر درجه پایتخت

انتخاب مسیرهای گردشگری در دمای صفر درجه پایتخت

سازمان رفاه همچنین در تشریح مسیرهای تعیین شده اظهارکرد: میادین مشق( میدان امام (ره) موزه ملک،سر درباغ ملی،محوطه وزارت امور خارجه و ساختمان قزاقخانه) ؛ بهارستان ( کاخ بهارستان،کوچه نظامیه،عمارت مسعودیه،موزه کمال الملک)؛ خیابان 30تیر به عنوان خیابان ادیان ( کلیسای حضرت مریم(س)،آتشگاه آدریان و موزه آبگینه)؛میدان ارگ( میدان امام(ره)،باب همایون،خیابان داور،کاخ دادگستری،مسجد ارگ،ساختمان رادیو و کاخ گلستان) ؛میدان توپخانه(سر درباغ ملی،موزه مقدم و موزه قرآن) مسیرهای تاریخی و فرهنگی،...