جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلیسای انجیلی تهران

کلیسای انجیلی

کلیسای انجیلی

استان تهران, تهران

با گسترش تهران در سال ۱۲۸۴ هـ. ق ارامنه تهران از کلیسای کوچک دروازه قزوین که در سال ۱۸۷۶ م توسط یک مبلّغ مذهبی تأسیس شده بود، تغییر مکان دادند و در منطقه…