جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلیساهای تاریخی سلماس

کلیسای محلم

کلیسای محلم

استان آذربایجان غربی, سلماس

در روستای محلم که ملحم نیز خوانده می‌شود دو کلیسا وجود دارد. از کلیسای قدیم آن جز یک در ورودی و چند طاق نیمه فرو ریخته چیزی برجا نمانده است. این کلیسا مربوط…