جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلکسیون داران سکه های قدیمی

گردشگری ایران به کدام سو می رود؟

گردشگری ایران به کدام سو می رود؟

سال گذشته ، ساعتی را با یکی از کلکسیون داران سکه های قدیمی در خیابان فردوسی تهران ، سپری کردم و از او مطالب زیادی یاد گرفتم. او که مردی سالخورده بود، با حوصله فراوان - و البته بی آن که بخواهد چیزی به من بفروشد - درباره سکه ها ، تاریخ آنها ، نمادهای به کار رفته بر روی هر سکه ، دوره های تاریخی ایران و ... برایم...