جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلپورگان

روستای کلپورگان دریک قدمی جهانی شدن

روستای کلپورگان دریک قدمی جهانی شدن

زاهدان - ایرنا - ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی سازمان بین المللی یونسکو با هدف ارزیابی وضعیت روستای کلپورگان با تاریخ دیرینه در ساخت سفال امروز /دوشنبه/ به این روستا در سراوان سیستان و بلوچستان سفر کردند. به گزارش ایرنا این ارزیابان سازمان یونسکو به منظور بررسی ظرفیت های روستای کلپورگان به عنوان نخستین روستای نامزد شده ایران برای ثبت جهانی وارد این روستا شدند. کلپورگان در 25...