جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلوخ اندازون یزد

کلوخ اندازان یزدی

کلوخ اندازان یزدی

استان یزد, یزد

در زمان هایی نه چندان دور، مردم ایران برای استقبال از ماه رمضان آداب و آیین بخصوصی داشتند. آدابی چون نقاره زنی، کلوخ اندازون، ، خاک گیری، بازسازی و نوسازی مساجد و قالی…