جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلوت ها

پایگاه جهانی بیابان لوت نورپردازی شد

پایگاه جهانی بیابان لوت نورپردازی شد

سیستان و بلوچستان و کرمان گسترده است. این محوطه در سال 2005 با دمای 70.7 درجه سانتی گراد، بیشینه گرم ترین مکان را در کره زمین ثبت کرد. بیابان لوت به سه بخش جغرافیایی لوت شمالی، لوت مرکزی که کلوت ها و تپه های ماسه ای در آن قرار دارد و لوت جنوبی که غنی ترین پوشش گیاهی این بیابان را دارد، تقسیم می شود. پیشینه تمدنی بیش...