جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلوتهای گلی نهبندان

کلوتهای گلی نهبندان

کلوتهای گلی نهبندان

استان خراسان جنوبی, نهبندان

حدود ۱۰ کیلومتر پس از نهبندان به سمت شهداد کوه هایی در دو طرف جاده نمایان می شود که به کوه های مینیاتوری یا مریخی معروفند. این کوه ها زیبا از نوع رسوبی…