جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلوانق

کلوانق

کلوانق

استان آذربایجان شرقی, کلوانق

کلوانق یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان هریس قرار دارد.کلوانق دارای جمعیتی در حدود هفده هزار نفر می‌باشد و دارای 21 کارخانه صنعتی و تو لیدی می‌باشد ویکی از شهرهای مهم و صنعتی شهرستان هریس می‌باشد. دارای یک گورستان قدیمی که حدود 1500سال قدمت تاریخی می‌باشد و همچنین سنگهایی که ایات قران در ان به خط تقریباً نااشنا درج شده‌است در این مکان وجود دارد . تا...