جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلمات محلی و بومی

ضرورت توجه جوانان به فرهنگ بومی و محلی

ضرورت توجه جوانان به فرهنگ بومی و محلی

و مورد ارج دانست و گفت: امروز قدرنشناسی از بزرگان درد وجودی ماست که در همایش نقالان نیز این موضوع مهم مطرح شد. وی ادامه داد: امروز به جایی رسیده‌ایم که فرزندان ما برای تلفظ برخی از کلمات محلی و بومی ننگ و عارشان می‌آید که این امر برای فرهنگ اصیل و فاخر ما خطرناک است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان با...