جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلاه کرکی گرمه

کلاه کرکی گرمه

کلاه کرکی گرمه

استان خراسان شمالی, گرمه

کلاه کرکی را شاید بتوان یکی از گرمترین کلاه های دست بافت نامید که از مدتها قبل در رنگهای مختلف بافته می شد. این هنر از هنرهای دستی خاص و کهن شهرستانهای گرمه…