جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کلاه پران

کِلاورِوان ( کلاه پران – کلاه وروانک )

کِلاورِوان ( کلاه پران – کلاه وروانک )

استان ایلام, ایلام

در این بازی بازیکنان به دوسته مساوی تقسیم شده وسپس روی زمین دایره ای به شعاع مناسب مشخص می‌نمایند و یک گروه به قید قرعه در درون دایره به حالت چهار دست وپا…