رزرو هتل

کشورهای توریست‌پذیر

سهم ۵/۶ تریلیون دلاری بازار توریسم از درآمد جهانی

سهم ۵/۶ تریلیون دلاری بازار توریسم از درآمد جهانی

گردشگری نشان می‌دهد. براساس آمار سازمان جهانی گردشگری، به ازای ورود هر گردشگر دو تا 6 شغل مستقیم و 9 تا 15 شغل با احتساب مشاغل بخش‌های تولیدی و خدماتی ایجاد می‌شود. براساس پیش‌بینی این سازمان، ضعیف‌ترین کشورهای توریست‌پذیر در سال 2020 از طریق این صنعت، بیش از 20 میلیارد دلار درآمد کسب خواهند کرد. این میزان درآمد معادل 10درصد تولید ناخالص جهان، 4/11دهم درصد اشتغال و...

جنوب گردی