رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کاروانسراهای تربت حیدریه

رباط علیا تربت حیدریه
رباط علیا تربت حیدریه، مربوط به دوره قاجار است و در تربت حیدریه، محله قدیمی رباط علیا، واقع شده است. این مکان در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شماره ثبت ...
رباط گسکک تربت حیدریه
رباط گسکک تربت حیدریه یا کسکک مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان تربت حیدریه، بخش مرکزی، روستای کسکک واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۱ ...