رزرو هتل

کاخ چهلستون

کاخ چهلستون اردستان آتش گرفت

کاخ چهلستون اردستان آتش گرفت

همچنین میزان خسارت وارد شده در مصاحبه ای از سوی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اطلاع رسانی خواهد شد. نخستین گزارش تاریخی از بنای سرهنگ آباد اردستان که به اعتقاد کارشناسان ترکیبی از کاخ چهلستون اصفهان و باغ عفیف آباد شیراز است، به سفرنامه حاج سیاح در حدود سال 1258 باز می گردد. کوشک سرهنگ آباد (نزدیک به...

جنوب گردی