رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کاخ سنگ سیاه

کاخ سنگ سیاه
بقایای کاخ سنگ سیاه از مجموع کاخ‌های سه گانه امپراطوری هخامنشیان در برازجان بوشهر قرار دارد در شهرستان برازجان آثار و بقایای 3 کاخ هخامنشی به نام‌های کاخ چرخاب، کاخ ...