رزرو هتل ایران بوم گردی

کاخ امیرآباد

کاخ امیرآباد زواره

کاخ امیرآباد زواره

استان اصفهان, زواره

کاخ امیرآباد زواره یک کاخ دوطبقه است که به دست سهام السلطنه قاجار که از محافظان مسیر راههای این منطقه بوده در زمان سلطنت ناصرالدین شاه ساخته شد. این کاخ محل استقرار و اسکان سهام السلطنه در فصل زمستان بوده است .این بنا در 15کیلومتری جنوب زواره در وسط کویر قرار دارد. عمارت تاریخی امیرآباد زواره در حدود سال ۱۲۶۰ هجری قمری بدست سهام السلطنه عرب عامری ساخته شده است. در ورودی چوبی این کاخ ملی...

جاباما