بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ژنتیک حیوانی

گوزن زرد و یوز ایرانی در معرض نقص ژنتیکی و انقراض

گوزن زرد و یوز ایرانی در معرض نقص ژنتیکی و انقراض

تنوع ژنتیکی، ممکن است باعث تولد حیوانات ناقص و یا از بین رفتن صفات مقاومتی آنها شود که این امر می‌تواند آنها را به سمت انقراض پیش ببرد. وی با بیان اینکه حفظ زیستگاه‌ها تنها راه حفظ ژنتیک حیوانی کشور است، افزود: اگر علاوه بر حفظ زیستگاه‌ها، مدیریت‌ها یکپارچه اعمال شود و تنوع ژنتیکی حیوانات نیز آنالیز شود، می‌توان با جلوگیری از روند تکثیر حیواناتی که دارای...