بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ژئو تراولر

ژئوتراولرها و کمک به سفرهای سبز

ژئوتراولرها و کمک به سفرهای سبز

گردشگری باید همیشه ویژگی جغرافیایی متمایز یک مکان را حفظ و ارتقا دهد و این مستلزم همکاری گردشگران است. ژئوتوریسم نوعی از گردشگری طبیعت است که در آن یک گردشگر، ویژگی جغرافیایی متمایز یک مکان، محیط، میراث، زیبایی‌شناسی، فرهنگ و رفاه ساکنان آن را حفظ یا تقویت می‌کند.بلیت سفر به منطقه ژئوتوریسم به منزله برگه‌ای […]