بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ژئوتوريسم

توسعه فرصت های شغلی در حوزه زمین گردشگری

توسعه فرصت های شغلی در حوزه زمین گردشگری

توسعه فرصت های شغلی در حوزه زمین گردشگری (ژئوتوریسم) (نمونه مورد مطالعه: منطقه جلفا) امروزه، بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه، از گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. زمین گردشگری (ژئوتوریسم)، یکی از گونه های تخصصی طبیعت گردی است. یکی از مناطق مستعد کشور ایران در زمینه زمین گردشگری […]