بلیط هواپیما سوئیت تبریز

چوبه دار

با رضایت خانواده مقتول، محیط بان محکوم به اعدام از چوبه دار رهایی یافت

با رضایت خانواده مقتول، محیط بان محکوم به اعدام از چوبه دار رهایی یافت

بان برهانی مقصر شناخته شده و به قصاص محکوم می شود و حکم جهت تایید به دیوان عالی کشور ارجاع می شود. کرامت برهانی حدود یکسال را در زندان مرکزی شیراز در انتظار چوبه دار و اجرای حکم اعدام گذراند تا اینکه در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ و در آستانه تعطیلات نوروز، اولیاء دم مرحوم رحیم بیگی یعنی پدر و مادر، همسر و...