بلیط هواپیما سوئیت تبریز

چهار طاقی کارچان

شهر کارچان

شهر کارچان

استان مرکزی, کارچان

اراک به قم. کوهستانی ، سردسیر، سکنه 954 تن.آب از قنات. محصول آنجا غلات ، چغندرقند، انگور، میوه جات. شغل اهالی زراعت و گله داری ، قالی بافی. مزرعه کرک جزء این ده است. چهارطاقی کارچان چهار طاقی کارچان مربوط به دوره قاجار - دوره پهلوی است و در شهرستان اراک، بخش مرکزی، دهستان معصومیه، روستای کارچان، درمیان گورستان عمومی روستا واقع شده و این اثر...