بلیط هواپیما سوئیت تبریز

چهارشنبه سوری آذربایجان

‘چَرشنبه بایرامی’ نماد رویش پاکی و گرمی مردم آذربایجان

‘چَرشنبه بایرامی’ نماد رویش پاکی و گرمی مردم آذربایجان

چهارشنبه سوری آذربایجان یک مردم شناس 'شال سالاماق' را زیباترین سنت چهارشنبه سوری در دیار آذربایجان عنوان کرد و افزود: در این شب پنجره ها و درها باید باز یا نیمه باز می ماند چون جوانان، زنان، دختران و کودکان برای ' شال سالاماق' یا شال اندازی می آمدند و مدتی پس از شب شال های رنگانگی همانند روسری از لای پنجره یا در به اتاق انداخته می شد. به گفته عیسی عزیز نژاد، شال ها همانند بادبادک به ریسما...