بلیط هواپیما سوئیت تبریز

چهارراه مخبرالدوله

بدنه های تاريخی ميدان مخبرالدوله

بدنه های تاريخی ميدان مخبرالدوله

استان تهران, تهران

و در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ به شماره ثبت 14618 در مجموعه آثار تاریخی ایران ثبت شده است. نشانی این اثر ملی ثبت شده تهران میدان مخبرالدوله، تقاطع خیابان جمهوری و خیابان سعدی می باشد. چهارراه مخبرالدوله (استقلال‌) قسمتی از بافت تاريخی شهر تهران در نزديکی ميدان بهارستان است که بخشی از خاطرات تاريخی را در خود گنجانده است. در ميدان مخبرالدوله در چهار طرف...