بلیط هواپیما سوئیت تبریز

چنار مزار سلطان تیمور

درخت کهنسال چنار مزار سلطان تیمور

درخت کهنسال چنار مزار سلطان تیمور

استان خراسان جنوبی, درمیان

در شمال روستای درمیان و در مجاور مزاری قدیمی،به نام مزار سلطان تیمور درختی کهنسال از گونه چنار وجود دارد که به لحاظ شکل ظاهری سالم و شاداب بنظر می رسد. این درخت از یک تنه اصلی و ۶ شاخه به قطرهای مختلف تشکیل شده است.زیر این درخت کهنسال چشمه ای وجود دارد که آب […]