رزرو هتل ایران بوم گردی

چشم انداز همکاری های ایران

چشم انداز همکاری های ایران و ژاپن در زمینه طبیعت گردی ترسیم می شود

چشم انداز همکاری های ایران و ژاپن در زمینه طبیعت گردی ترسیم می شود

مدیر کل اداره کمیته ملی طبیعت گردی از ترسیم چشم انداز همکاری های ایران و ژاپن در زمینه توسعه پایدار اکوتوریسم در مناطق طبیعی کشور خبر داد. محمد علی فیاضی ضمن دیدار با «کنتا اونو» نماینده آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) در ایران با ارائه کاملی از ظرفیت های طبیعت گردی کشور در قالب سند ملی طبیعت گردی گفت: درخواست منطقه آزاد قشم از «جایکا»...

جاباما