رزرو هتل فضاگشت

چایخانه سنتی وکیل

حمام یا چایخانه سنتی وکیل کرمان
بنای‌ حمام یا چایخانه سنتی وکیل کرمان در سال‌ 1280 ه . ق‌ به‌ شکل‌ با شکوه‌ و باتاثیرپذیری‌ از سبک‌ معماری‌ عصر زندیه‌ - قاجاریه‌ احداث‌ شده‌ است‌. از ...