جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پیچ نعل اسبی

پل معلق دره خزینه

پل معلق دره خزینه

استان لرستان, پلدختر

در محلی دیگر با فاصله تقریبی یک کیلومتر از محل قبلی شروع شد. برای اینکه تردد و حمل و نقل این گروه مطالعاتی راحت‌تر صورت گیرد، پل معلق دره خزینه روی رودخانه کرخه ساخته شد. پیچ نعل اسبی قبلا هم گفتیم دره خزینه به گرندکانیون آمریکا شبیه است، ولی در یکی از قسمت‌های دره، این شباهت بسیار شدید شده و تصویری که به پیچ...