جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پیر شبیب جهرم

دروازه پیرشبیب

دروازه پیرشبیب

استان فارس, جهرم

دروازه پیر شبیب که از آثار دوره قاجاریه است، در داخل شهر جهرم در استان فارس قرار دارد این اثر دارای دالانی با سقف گنبدی است که عرقچین و مقرنس‌کاری پوشش درونی آن…